محبت…

سلام

محبت بر 3 قسم است، نه بگذار این گونه بگویم؛ انسان ها در برابر محبت
به 3 گروه تقسیم می شوند
:

1. آنهایی که وقتی به شان محبت می شود انگار نه انگار که مورد محبت
قرار گرفته اند. بسیار عادی برخورد می کنند یعنی فکر می کنند این از قوانین طبیعت
است و یک چیز روتین است و فوری یادشان می رود و اگر محبتی هم به آنها نشود انتظاری
نداشته و این را هم فوری یادشان می رود
.

2. کسانی که وقتی به آنها محبت می کنی احساس غرور می کنند که «به
به عجب آدمی هستم که به من محبت کرد؛ اصلاً وظیفه اش بود»!!! و محبت طرف مقابل را وظیفه
ای می داند در قبال خود و اگر به او محبت نشود عصبی می شود که «بی جا می کند که
نمی آید این کار را برای من انجام دهد
«.

3. گروهی که وقتی به آنها محبت می شود احساس شرمندگی می کنند و طرف
مقابل را بزرگ می شمرند که به آنها محبت کرده نه این که خود را بزرگ بدانند و
بزرگی خود را دلیل محبت بدانند. این گروه هیچ گاه مغرور نمی شوند و همیشه خود را
بده کار می دانند و در پی جبران می روند
.

و افراد همچنین نظر محبت کردن به 3 گروه تقسیم می شوند:

1. افرادی که اصلاً محبت نمی کنند؛ «مگر بی کارم، چه چیز نصیبم می
شود؟ اگر پول هست ما هستیم
«

2. افرادی که محبت می کنند اما… اما یادشان نمی رود که محبت کرده
اند، تا آخر عمر اگر قصوری آن هم سهواً از محبت شونده ببینند می گویند:«آخ آخ، بشکند
این دست که نمک ندارد، دیدی چطور جوابمان را داد، حالا نمی خواهی جبران کنی چرا از
پشت خنجر می زنی؟» و تا جایی که بتواند افسرده می شود

3. گروه سوم محبت می کند و هییییچ چشم داشتی ندارد. یعنی باز می
شود قضیه قناد و پدر و طفلش که از مثال های قشنگی است برای جایگاه این گونه افراد
:

پدر و پسر بچه ای بازیگوش وارد قنادی می شوند و پدر نوعی شیرینی سفارش می
دهد! در این حین قناد نگاهی به پسر بچه می کند که دارد با حسرت به یکی از کلوچه های
مغز دار نگاه می کند! می رود و یکی از آنها را به بچه می دهد و پسر بچه هم بدون
اینکه چیزی بگوید کلوچه را از دست قناد می قاپد و از قنادی بیرون می رود و در را
محکم به هم می کوبد! قناد که هیچ توقعی از بچه ندارد خم به ابرو نمی آورد و مطمئن
است او که باید می دیده دیده است. وقت حساب و کتاب با پدر که می رسد پدر پول
شیرینی سفارش داده را پرداخت می کند اما به خاطر کلوچه تشکر ویژه می کند و پول آن
را می پردازد آن هم شاید 2 برابر تا فهم قناد را به طریقی تحسین کرده باشد و محبت
او را جبران


حال ما از این گروه بندی ها جزء کدام دسته
ایم؟

پس قناد باش در محبت کردن و طرفت را بچه
حساب کن و جوابش را از خدا بخواه و وقتی محبتی به تو شد مثل بچه نباش و ظرفیتش را
داشته باش و در مقام جبران برا…

یا حق

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *